7.třída - přírodopis


aktualizováno 18.03. 20:45

Celé učivo včetně strunatců zde

 

 Videa k tématu č.1: (vše youtube)

Měňavka a její pohyb panožkami, všimněte si 1:10 prvoka, který byl uloven a snaží se o pohyb v panožce

Pohyb měňavky, krásně vidět "přelévání" cytoplazmy

Měňavka pozře dvě trepky doporučuji

Video složené s mikrofotografií Trypanosom (vidět tvar a undulující membrána)

Pohyb živých Trypanosom

Krmící se trepka velká  doporučuji

Krásnoočko

Krásnoočka

Krásnoočko dělení doporučuji

Dírkonožci (Foraminifera) - jsou dobře vidět schránky a z nich se "vylévající" cytoplazma = panožky, nezapomínejte, že jsou jednobuněční, nejsou to tedy končetiny

Dírkonožec v jednom záběru včetně panožek

 

7.2. Bezobratlí - žahavci, ploštěnci, hlísti

 Co najdeme v kapce vody (larvy vodního hmyzu, korýši: water fleas=perloočky; Ostracoda = lasturnatky; Copepoda = klanonožci, žahavci (Cnidaria): hydra = nezmar, mechovci (Bryozoans), želvušky (Tardigrades), Vířníci (Rotifers) vše s AJ tit) (=Microscopic Worlds - Life that we don't see ) doporučuji

 

7.3. Měkkýši

 

7.4. Kroužkovci

 

7.5. Klepítkatci, korýši, vzdušnicovci

 

7.6. Hmyz (obecně, proměna dokonalá x nedokonalá + zástupci)